A aposta firme de Tecnópole polas actividades de divulgación científica de calidade está avalada polo éxito das Aulas Tecnópole, T2W, Galiciencia, Ciencia e tecnoloxía en feminino e Aula Newton Galicia, cinco actividades de divulgación dirixidas a estudantes de toda Galicia co obxectivo principal de promover as vocacións científicas entre os máis novos.

Contidos

Sen dúbida, o campo da aeronáutica e o espazo é un dos que máis interese espertan entre o alumnado. O campamento, cun enfoque eminentemente práctico e experimental, oferta un conxunto de actividades didácticas e amenas que permitirán aos participantes introducirse nos conceptos básicos de aviónica e electrónica necesarios para o desenvolvemento de proxectos aeroespaciais. Así mesmo, cóntase con simuladores de voo que permitirán descubrir tanto as bases técnicas do manexo de avións como da preparación de plans de voo.

 
 

Actividades


Entre outras actividades, os asistentes ao campamento aprenderán a pilotar utilizando simuladores de voo profesionais, crearán plans de voo, montarán e pilotarán drons, iniciaranse na programación de placas electrónicas (Microbit e Arduino) e realizarán prototipos mediante impresión 3D.

Metodoloxía

A metodoloxía que se segue é innovadora e práctica, de forma que permita o máximo aproveitamento por parte do alumnado, e sexa altamente motivadora. Non se ofrece unha formación de contidos clásica, trátase dun campamento tecnolóxico presencial, no que o alumnado traballará con diferentes materiais tecnolóxicos e científicos. Tamén haberá tempo de lecer durante as tardes que acudirán ás piscinas de Tecnópole, a entrada está incluída no prezo da matrícula.

Os obxectivos que se perseguen consisten no desenvolvemento da capacidade resolutiva e innovadora e na dinamización da axilidade mental e da creatividade. Ademais de procurar que o alumnado adquira novos coñecementos científicos e tecnolóxicos, preténdese potenciar neles actitudes como a curiosidade e o espírito emprendedor, entre outras.

Comidas

Se es alérxico a algo pregámosche que o indiques na autorización paterna/materna.

Transporte

Transporte incluído dende varios puntos da cidade de Ourense.